การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565