การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาคลุมสะพานทางเดินเลียบคลองน้ำเชี่ยว จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม. 2565