การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับทาฟุตบาทในเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับทาฟุตบาทในเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2565