การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้ "Knowledge Management"
 
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
 
1. แบบประเมินสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
3.1 การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
3.2 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
3.6 การคิดวิเคราะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
3.7 การบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
3.8 การบริหารทรัพยากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
3.10 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
3.11 การวางแผนและการจัดการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2