การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2564
แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 28 ต.ค. 2563
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2563
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2562
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1